Nordnet

Nordnet är en digital bank för sparande och investeringar som finns i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Bolaget grundades 1996 som en av Sveriges första internetmäklare och har senare utökat verksamheten till att även omfatta bank- och pensionstjänster. Nordnet delar in affärsverksamheten i tre områden: sparande och investeringar, pension och lån.

Historia

Nordnet grundades som en bifirma till E. Öhman J:or Fondkommission AB år 1996. Bolaget var då en av de första aktörerna i Sverige inom aktiehandel på internet. Nordnet växte och 1999 påbörjades en internationell expansion då verksamhet lanserades i Luxemburg genom bolaget Eurotrade. I februari 2001 startades verksamhet i Norge och i maj samma år även i Danmark.

I oktober 2001 gick Nordnet samman med den svenska nätmäklaren Teletrade. Teletrade hade sedan starten 1997 vuxit både organiskt och genom förvärv, och var tillsammans med Nordnet en av Sveriges största nätmäklare. Med detta samgående skapades en av Nordens största nätmäklare.

Under kommande år växte Nordnet både organiskt och genom förvärv. 2004 förvärvades den norska internetmäklaren Stocknet, vilket gav bolaget en ledande position bland nätaktörerna i Norge. Genom förvärvet fick man även verksamhet i Tyskland. 2005 startades verksamhet i Finland, men det var först genom förvärvet av landets största internetmäklare eQ år 2009 som man intog en framträdande position på marknaden. Verksamheterna i Tyskland och Luxemburg avyttrades år 2010.

Nordnet började successivt bredda sitt utbud till att omfatta fler tjänster än värdepappershandel på internet. 2005 lanserades pensionstjänster till privatpersoner, och 2006 även tjänstepensionslösningar. 2007 släppte man de första banktjänsterna på den svenska marknaden. 2010 förvärvades även privatlåneföretaget Konsumentkredit som ett led i en fortsatt satsning på banktjänster. Samma år lanserade Nordnet den första nordiska mobilappen för banktjänster.

I juni år 2013 köpte Nordnet majoriteten av det sociala investeringsnätverket Shareville.

I november 2015 tilldelades Nordnet i Sverige titeln ”Branschbäst” i den årliga rankingen av Sveriges bästa arbetsgivare, utförd av varumärkesföretaget Universum.

I april 2016 lanserade Nordnet bolån på den svenska marknaden, inriktat mot private banking-kunder.