Skandia

Skandia är ett svenskt pensionsbolag och ägs sedan årsskiftet 2013/14 av försäkringstagarna i Livförsäkringsbolaget Skandia ömsesidigt.

Skandiabanken AB

Skandiabanken AB är ett helägt dotterbolag till Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ) och ingår i Skandiakoncernen där Livförsäkringsbolaget Skandia ömsesidigt är moderbolag sedan 2014.

När Skandia öppnade Skandiabanken den 3 oktober 1994 var det Sveriges första renodlade telefonbank. Via ett 020-nummer kunde banken nås från klockan sex på morgonen till midnatt varje dag. År 1996 tillkom Skandiabankens Internetbank. Många banktjänster blev nu tillgängliga via datorn.

Skandiabanken etablerades år 2000 i Norge och året därpå i Danmark. Så småningom etablerades banken också i England och Luxemburg. Sedan mitten på 2000-talet har verksamheten koncentrerats till enbart Sverige och Norge. Norska Skandiabanken knoppades av som separat bolag den 5 oktober 2015, och börsnoterades på Oslobörsen den 2 november samma år.

Skandiabanken har fått flera utmärkelser, till exempel har banken valts av tidskriften Privata Affärer till Sveriges bästa bank tre år i rad, 1998–2000. I takt med den tekniska utvecklingen har också Skandiabanken utvecklats. År 2012 utsågs Skandiabankens mobila app till bästa mobilbanken i Sverige av tidningen Mobil.

Historik

Pensionsbolaget Skandia bildades 1855. Skandia var det första försäkringsbolaget i Sverige som erbjöd både brandförsäkring och livförsäkring. Med dessa båda försäkringsformer riktade Skandia in sig på näringslivet inom det industrisamhälle som började växa fram i Sverige.

Skandia var vid bildandet det första försäkringsbolaget som tillämpade den relativt nya bolagsformen aktiebolag. Genom den nya bolagsformen kunde Skandia sprida riskerna och försäkra större objekt, som fabriker. När Stockholmsbörsen öppnade 1863 var Skandiaaktien en av de aktier man handlade med den allra första dagen.