Danske Bank

Danske Bank är en dansk bank- och finanskoncern. I Danmark har man en dominerande ställning och är landets största bank, men man har även verksamhet i bland annat Sverige, Norge, Finland och Irland.

Historik

Danske Bank etablerade sig på allvar i Sverige 1997, genom att man köpte upp den då självständiga svenska banken Östgöta Enskilda Bank. Den svenska verksamheten bedrivs som en filial till det danska moderbolaget, vilket innebär att man använder sitt tillstånd från danska myndigheter att bedriva bankverksamhet även i Sverige, och man har på detta sätt lyckats etablera sig som den femte största bankrörelsen i landet. För svenska bankkunder innebär detta exempelvis att man i första hand lyder under danska regler för exempelvis insättningsgaranti om banken skulle komma på obestånd.

I Sverige använde man sig fram till våren 2011 av lokala varumärken på för sina bankkontor. Dessa var dock varumärken, inte separata rörelser eller egna banker, exempelvis: Östgöta Enskilda Bank, Bohusbanken och Skånes Provinsbank. Från våren 2011 har alla kontor efter en policyändring det gemensamma namnet Danske Bank.