Ålandsbanken

Ålandsbanken grundades 1919 under namnet Ålands Aktiebank. Sedan 1942 har banken varit registrerad på Helsingforsbörsen. Under 1990-talet etablerade Ålandsbanken sig i Finland och i mars 2009 etablerade sig banken i Sverige genom förvärvet av isländska Kaupthing Bank Sverige AB.

Historik för Ålandsbanken Sverige AB

Bankaktiebolaget Ålandsbanken Sverige AB, som är ett helägt dotterbolag till åländska Ålandsbanken Abp, har en historia som sträcker sig mer än hundra år bakåt i tiden, nämligen till Jämtlands folkbank som grundades redan 1879. Jämtlands folkbank gick senare ihop med Penningmarknadsmäklarna och bildade JP Bank, som i sin tur gick samman med Matteus Fondkommission och bildade Matteus Bank. 2001 fusionerades Matteus Bank och Nordiska Fondkommission och skapade på så sätt Bankaktiebolaget JP Nordiska. År 2002 blev bolaget uppköpt och namnändrades till Kaupthing Bank Sverige AB, som kom att förvärvas av åländska Ålandsbanken Abp i mars 2009.