Nowo

Är en sparapp knutet till fondsparande

NOWO GLOBAL FUND

Fonden är en aktivt förvaltad globalfond vilket gör att ditt sparande kan växa och ge dig lite mer att leva för i framtiden.

  • Årlig snittavkastning sedan start: 12 %
  • Prestationsbaserad avgift
  • Aktiv förvaltning på ISK
  • Ta ut pengarna när du vill
  • Högsta betyg hos Morningstar