Erik Penser Bank

Erik Penser Bank är en privatägd och fristående bank. Men de är involverade i svenska Neobanks satsningar i form av Anyfin och Rocker.