Wästgöta Finans

Wästgöta Finans AB är ett bolag i Julakoncernen och har tillstånd som konsumentkreditinstitut och står under Finansinspektionens tillsyn.

Historia

Ända sedan 1979 har moderbolaget Jula bedrivit handel med utgångspunkt i Skara. Under åren har verksamheten växt och har nu varuhus både runt om i Sverige och utomlands.

Precis som Jula är målet med Wästgöta Finans att underlätta vardagen för vanligt folk.