ViaConto

ViaConto Sweden AB är ett konsumentkreditinstitut som har tillstånd av Finansinspektionen att bedriva konsumentkreditverksamhet. ViaConto Sweden AB ingår i den snabbväxande VIA SMS Group som grundades i Lettland år 2008 . I Sverige arbetar de under varumärken ViaConto och ViaKredit. Sedan etableringen 2011 har ViaConto vuxit till att bli en av top 5 aktörer på konsumentkreditmarkanden i Sverige.