SevenDay Bank

Är en filial till danska banken Express Bank A/S Som i sin tur ägs av franska kreditgivaren BNP Paribas Personal Finance. BNP Paribas är en 172 år gammal bank med franska anor. https://en.wikipedia.org/wiki/BNP_Paribas

Tillsynsmyndighet

Express Bank Sverige Filial står under tillsyn av det danska Finanstilsynet. Express Bank Sverige Filial benämns som SevenDay Bank vilket är filialens bifirma, och används som varumärke.

Marknadsföringen följer svenska regler om marknadsföring. All information om SevenDay Banks produkter och tjänster lämnas på svenska. Svensk rätt skall tillämpas. Svenska domstolar är behöriga att pröva eventuella tvister.

Företagsuppgifter:
Express Bank Sverige Filial, org.nr. 516406-1102, Filialregistret hos Bolagsverket. Ekspres Bank A/S, CVR-nr 16917931, Taastrup, Danmark, Erhvervstyrelsen. Står under tillsyn av danska Finanstilsynet.