Santander Consumer Bank

En nordisk bank med spanska rötter

Santander Consumer Bank har en halv miljon kunder i Sverige och på kontoret i Solna jobbar över 400 medarbetare.

Santander Consumer Bank tillhör den globala bankkoncernen Banco Santander, en av världens största banker med 144 miljoner kunder  i över 45 länder. 

Historik Banco Santander

Banco Santander, S.A. är Spaniens största bank och det största företaget i bankkoncernen Grupo Santander. Banco Santander grundades 1857 i den nordspanska staden Santander. Banken har genom god riskkontroll och geografisk diversifiering klarat sig bra under kreditkrisen som startade hösten 2007.

Banco Santander är idag världens femte största bank med ett marknadsvärde av 50 miljarder euro. Banco Santander har vuxit genom uppköp. Först utökade man sin storlek på Iberiska halvön genom uppköp av Banesto i Spanien och Totta i Portugal. I Storbritannien är man idag en av de största bankerna genom uppköp av Abbey, Alliance & Leicester samt Bradford & Bingley. I övriga Europa finns man i 19 länder genom Santander consumer finance. Banco Santander är Sydamerikas största bank med en ledande position i Brasilien, Mexiko och Chile samt med närvaro i Argentina, Venezuela, Colombia, Uruguay, Peru och Puerto Rico.