Qapitala

Digital checkkredit istället för fakturaköp eller företagslån, ansök om en limit enkelt med BankID och välj därefter hur mycket du vill använda av den beviljade limiten.

Qapitala är ett fintech-bolag som snabbt kopplar samman småföretagare med finansiering. Vår teknologiska plattform överblickar och scannar data som genereras av ert bolag för att automatisera förståelsen av hur din verksamhet presterar. Vi kan snabbt tillhandahålla flexibel likviditet på dina villkor utifrån dina förutsättningar.
När du behöver finansiera dina inköp under lågsäsong, täcka oväntade kostnader eller investera i ny utrustning, kan det kännas utmanande att ansöka om företagslån på gammalt traditionellt vis.
Qapitala erbjuder därför en enkel och lättillgänglig digital checkkredit för ditt företag när du behöver medel för att utveckla din verksamhet. Du slipper ägna dyrbar tid åt bankkontakter och administration och kan med ditt jämnare kassaflöde fokusera på din strategi.