Moank.

Fick licens av FI att agera kreditmarknadsbolag i april 2022