Lumify

Lumify är en produkt från Luma Finans AB. Luma Finans AB’s verksamhet är ett licensierat Konsumentkreditinstitut som står under Finansinspektionens och Konsumentverkets tillsyn. Luma Finans AB ingår i en nordeuropeisk finansiell koncern som är verksamma i Sverige och Danmark.

Luma Finans AB har mängders med webbsidor som tillhandahåller lånetjänster. Alla högkostnadskrediter. Lumify verkar vara företagets huvudsida. Någon linkedin sida hittas dock inte vilket visar på en lägre seriositet.