Kronan Finans

Kronan Finans är ett registrerat finansbolag hos finansinspektionen vars nisch är att vara specialister inom finansiella tjänster som förbättrar våra kunders rörelsekapital. Är experter på hantering och framförallt värdering av kundfordringar. Utöver fakturaköp tillhandahåller Kronan Finans kunder med finansiella tjänster med fokus på tillväxt, lönsamhet och rörelsekapital.