Ikano Bank

Startades av Ikea 1995 och finns nu i 8 länder: Sverige, Norge, Danmark, Finland, Tyskland, UK, Polen och Österrike.