Hypoteket

Hypoteket är ett bostadskreditinstitut

Hypoteket är ett av de första bostadskreditinstituten i Sverige med tillstånd enligt lagen om verksamhet med bostadskrediter. Sysslar följdaktligen bara med utlåning av bostadslån.