Göteborgs Pantbank

Göteborgs pantbank är Sveriges äldsta pantbank. Vi grundades år 1856 av några av stadens mest namnkunniga personer. Idag är Göteborgs Pantbank närmre 18 anställda med tre kontor i Göteborg.