FOREX Bank

FOREX Bank startades 1965 av resebyråmannen Rolf Friberg i samband med att han tog över valutakontoret från SJ på Centralstationen i Stockholm. Att sälja valuta inför resan var ett naturligt steg för honom. Den lilla verksamheten fick senare namnet FOREX och fram till början av 1990-talet var företaget det enda som vid sidan av bankerna hade tillstånd av Sveriges Riksbank att handla med valuta.

År 2003 fick vi tillstånd att driva bankrörelse i Sverige och blev då FOREX Bank. Idag har vi konton, lån, betaltjänster, kassaservice, bankkort och  kreditkort i vårt erbjudande. Runt om i norden kan du träffa oss i någon av våra 107 bankbutiker.

FOREX Bank AB är ett bankaktiebolag med filialer i Finland, Danmark samt Norge. Verksamheten omfattar två huvudsakliga områden; valuta och bank.

Valutaverksamheten

Valutaverksamheten har varit FOREX Banks huvudaffär sedan starten 1965 och utgör även fortsätt-ningsvis den största delen av FOREX Banks verksamhet.

Bankverksamheten

Bankverksamhet bedrivs enbart i Sverige. Inom bankverksamheten tillhandahålls enkla banktjänster för vardagsekonomin:

  • FOREX Privat är ett baskonto för vardagsekonomi.
  • FOREX Spara är ett kompletteran-de sparkonto med fria uttag.
  • FOREX Låna är ett privatlån på upp till 500 000 kr utan säkerhet.
  • FOREX Betal- och Kreditkort erbjud-er upp till 56 dagars räntefri kredit.
  • Kassatjänster i form av bland annat räkningsbetalningar, över-föringar till andra banker, inlösen av bank- och plusgiroavier.

Notering 2022: Bankverksamheten har upphört och kunderna har flyttats över till ICA Banken