Collector Bank

Collector AB är en svensk finanskoncern som erbjuder tjänster för privat- och företagsmarknaden. 2018 har Collectorkoncernen drygt 500 anställda och kontor i Göteborg (huvudkontor), Stockholm, Oslo, och Helsingfors. Collector AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm. VD för Collector är Martin Nossman, som tillträdde 1 augusti 2018.

Historia

Collector Bank startades 1999 av Lena Apler och Johan Möller, vilka båda har bakgrund från arbete med nödlidande krediter från sin gemensamma tid på Securum, ett bolag som bildades på regeringens initiativ under finanskrisen i början av 1990-talet. Under de första åren var Collector Bank endast verksamt inom hantering av nödlidande krediter, ett ”mini-Securum”. Från 2003 valde Collector Bank en ny inriktning och utvecklades till ett kreditmarknadsbolag som erbjuder egna produkter mot kunder.

Första steget var factoringtjänster till företag, därefter faktura- och delbetalning för konsumentköp, en typ av factoring men med privatpersoner som slutkund, då med postorderhandeln som distributör. Senare har e-handeln utgjort den huvudsakliga målgruppen, men också butikskedjor finns representerade. Till privatpersoner adderades privatlån, lån utan säkerhet och sparkonton.

Produktutvecklingen har successivt anpassats efter kundernas behov och marknadens efterfrågan. År 2010 introducerades Collector Banks kreditkort, Collector Bank Easycard och därefter Collector Bank Easyliving. Till factoringtjänsterna adderades företagslån till factoringkunder. 2013 introducerades fastighetskrediter i form av juniorlån för professionella fastighetsaktörer. Under de senaste åren har fokus lagts på digitalisering och utveckling av mobila tjänster och applikationer. Under 2014 lanserades den första appen, Collector Bank betalkoll.

I maj 2015 erhöll Collector Bank tillstånd att driva bankrörelse och i juni 2015 genomförde moderbolaget Collector AB en börsintroduktion på Nasdaq Stockholm.