Carnegie

Carnegie Investment Bank AB är vad FI benämner som en värdepappersbank