banky

En lånesajt som agerar kreditmarknadsinsitut för konsumentmarknaden. Nystartad år 2021. Just nu Juli 2022 listas banky som en låneförmedlare och kreditgivaren bakom banky är företaget Nordiska Kreditmarknadsaktiebolaget 556760-6032