Avanza Bank

Avanza är en svensk bank, främst verksam inom sparande, placeringar och pension. Avanza grundades 1999 av Sven Hagströmmer och Mats Qviberg för att erbjuda digital aktiehandel för privatpersoner till konkurrenskraftiga priser. Deras verksamhet sker främst digitalt via bolagets hemsida och i mobilen. Banken har idag över 1 700 000 kunder och cirka 7 procent av den svenska sparmarknaden (Juli 2022).

Inom koncernen ingår även de helägda dotterbolagen Avanza Bank, Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension, Avanza Fonder och Placera Media Stockholm AB.