Lånekoll

Hette tidigare Consector men bytte under Juli 2020 namn till lånekoll. Consector lanserade redan 2017 en app som döptes till Lånekoll som blev en stor framgång.

Lånekoll (Consector AB) har tillstånd från Finansinspektionen avseende förmedling av bostadskrediter enligt lagen (2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter och står under Finansinspektionens tillsyn.