Byta bank

Att byta bank är ett enkelt sätt att få bättre villkor. Trots det är många bankkunder lojala. En studie som genomfördes av Konsumentverket 2018, visade att 30 procent försökt eller funderat på att byta bank, men inte gjort det.

– Vissa tror att det är väldigt svårt, men i dag är det väldigt lätt. Det handlar mest om att man behöver byta lönekonto, säger Claudia Wörmann, boendeekonom på SBAB.

Men det finns några faktorer som är bra att tänka på innan du byter bank – särskilt om det handlar om att flytta ett bolån. Om det befintliga lånet tecknades före amorteringsreglerna började gälla, kanske bytet av bank innebär att det nya lånet omfattas av kravet. Det menar Eva Lindström, jurist på Konsumeternas bank och finansbyrå.

– Det är inte säkert att man får amorteringsfritt i den nya banken. Det är en sak att de måste kräva amortering under vissa förutsättningar, men det kan också vara så att banken har en egen amorteringspolicy. Det är sådant man ska fråga om innan man begär en offert, säger hon.

https://www.dn.se/ekonomi/tank-pa-det-har-nar-du-byter-bank/